Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Olsonek
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viatobecontinued tobecontinued
Olsonek
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica via12czerwca 12czerwca
Olsonek
6175 8abfWyobrażam sobie nasze wspólne kiedyś. 
Nasze wspólne zawsze. 
Reposted fromzenibyja zenibyja via12czerwca 12czerwca
Olsonek
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass via12czerwca 12czerwca
Olsonek

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
Olsonek
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Olsonek
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit via12czerwca 12czerwca
Olsonek
9381 660f 500
Olsonek
Olsonek
Dusza nie wychodzi na fotografii.
— Jan Twardowski
Reposted fromgreebo greebo viatobecontinued tobecontinued
Olsonek
Wydaje mi się, że zakochałam się w Tobie do szaleństwa. Przyznaję, że nie chciałam Ci się z tego zwierzać, jednak nie jestem w stanie dłużej tłumić tego w sobie. Jeśli miłosć oznacza myślenie o tobie tuż po przebudzeniu i wieczorem, przed pójściem spać, to jestem zakochana. Chciałabym dzielić z Tobą cały swój czas. Kiedy Cię nie ma, wszystko traci znaczenie.
— Marlyn Monroe żyć i umrzeć z miłości
Reposted fromtegoniema tegoniema viatobecontinued tobecontinued

November 27 2017

Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica via12czerwca 12czerwca
Olsonek
A weź ty takie rady zwiń w ciasny rulonik i rozważ znaczenie słowa czopek
— rozwaliło mnie to.
Reposted frommadeliine madeliine viatobecontinued tobecontinued
Olsonek

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa via12czerwca 12czerwca
Olsonek
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Olsonek
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis vianergo nergo
Olsonek
Właśnie pękło mi, kurwa, serce.
— przez Ciebie
Reposted fromsouxie souxie vianergo nergo
Olsonek
8480 fadb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl