Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

Olsonek13 Reasons Why (2017)
Olsonek
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaoversensitive oversensitive
Olsonek
0237 fb46
Reposted fromtfu tfu
Olsonek
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viaazathiana azathiana
Olsonek
Olsonek
1929 6fe0
Reposted fromtfu tfu
Olsonek
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
Olsonek
5490 2732
Reposted fromtfu tfu
Olsonek
2156 75e4 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viatfu tfu

May 21 2017

Olsonek
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaakisame akisame
Olsonek
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaazathiana azathiana
Olsonek
3378 f229
Reposted fromwagabunda wagabunda viaazathiana azathiana
Olsonek
Nie cierpię ludzi i miejsc bez wad. Myślę, że prawdziwie doskonała istota byłaby strasznie niezajmująca.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaoversensitive oversensitive
Olsonek

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaoversensitive oversensitive

May 20 2017

Olsonek
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
Olsonek
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
2265 bca1
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl