Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

5465 ebb2 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaoversensitive oversensitive
Wszyscy dookoła się rozwijają, spotykają ze znajomymi, spełniają marzenia.
A ja tylko siedzę w tym pokoju, z laptopem na kolanach, nie robię nic. Każdy dzień wyglada tak samo, tylko spanie i ciągła walka z myślami.
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaoversensitive oversensitive

ambitiousbard:

spookmallow:

my favorite thing about kermit the frog is that sometimes he makes this face

image
image
Reposted fromequineribbon equineribbon viatfu tfu
Olsonek
8144 0791
Reposted frommakle makle viatfu tfu

March 23 2017

Olsonek
1556 22fc
Reposted fromkarahippie karahippie viaazathiana azathiana
Olsonek
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Olsonek
Olsonek

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viaazathiana azathiana
Olsonek
Olsonek
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viaazathiana azathiana
Olsonek
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska.
Reposted fromnutt nutt viaazathiana azathiana
Olsonek
Przyjrzyj się temu, co dziś nazywasz problemem, katastrofą albo kryzysem, i zadaj sobie pytanie: czy za pięć lat będzie to miało jakieś znaczenie?
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Olsonek
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Olsonek
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Olsonek
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Olsonek
Człowiek wie tylko, że chce tej drugiej osoby. I nic innego się nie liczy.
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromiloveyou iloveyou
Olsonek
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Olsonek
Trzeba doceniać to, co przynosi nam świat, co daje nam Pan Bóg. Przychodzi mi do głowy opowieść o tonącym, któremu Pan Bóg rzuca deskę, a ten się obraża, bo chciał łódź. "Deska ci nie wystarczy?", pyta Bóg. Trzeba umieć pomóc sobie tym, co się ma. Pretensje ciągną człowieka tylko bardziej w dół, na dno.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Olsonek
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl