Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Olsonek

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
Olsonek
Podobno "mąż i żona - od Boga przeznaczona". Czy to piękne i stare przysłowie jest naprawdę słuszne? Przecież gdyby tak było, nie widzielibyśmy tylu bezsensownych małżeństw wokoło. Raczej można by pobożnie westchnąć, że "kogo Bóg chce pokarać, temu rozum odbiera...".
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll - Białe jabłka
Reposted fromflesz flesz viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
Bezwładnie czekam aż miłość
Swoim impetem walnie o ziemię

Bezwładnie oczekuję aż ogrom szczęścia
Mnie sobą zaszczuje
Bezwładnie wiszę na sznurze
Pod samotnym wisielczym drzewem
— Mikromusic feat. Skubas - Bezwładnie
Olsonek
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoversensitive oversensitive
Olsonek

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaoversensitive oversensitive
Olsonek
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.

— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"

— nadal chcę...

June 15 2017

Olsonek

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaazathiana azathiana
Olsonek
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaoversensitive oversensitive

June 05 2017

Olsonek

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Olsonek
- Naprawdę myślisz, że mężczyzna może kochać kobietę tak długo? - Myślę, że jeśli nie potrafi jej kochać tak długo, to nie jest to miłość.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 02 2017

Olsonek
3641 54a5
Reposted fromtfu tfu
Olsonek
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viatfu tfu
Olsonek
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viakookinkid kookinkid
Olsonek
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Olsonek
0959 5881
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl