Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

Olsonek
7880 0c5a 500
"Ości" 14
Olsonek
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viaoversensitive oversensitive

June 30 2017

Olsonek
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viaoversensitive oversensitive
Olsonek
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoversensitive oversensitive
Olsonek
1275 2944 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoversensitive oversensitive
6760 583d
Reposted fromclitoris clitoris viaoversensitive oversensitive
Olsonek
7756 c2e8 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaoversensitive oversensitive
Olsonek

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viaoversensitive oversensitive
Olsonek
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viaoversensitive oversensitive
Olsonek
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu
Olsonek
Olsonek
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Olsonek

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaoversensitive oversensitive

June 27 2017

Olsonek

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoversensitive oversensitive
Olsonek
Nigdy nie zapominaj o ludziach, którzy dali ci drugą szansę.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Olsonek
6535 6f17
minimalnie
Olsonek
i gdy wydaje mi się, że najmocniej potrzebuję dziś Ciebie, uświadamiam sobie, że tak naprawdę to siebie samej mi brak.
— Zaklinaczka
Olsonek
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazathiana azathiana

June 23 2017

Olsonek
Reposted fromhalucynowa halucynowa viatfu tfu

June 17 2017

Olsonek

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl